Rotterdamse Organisatie Advies Groep (roAg)

roAg is een kennis ontwikkelend adviesbureau. Wij vertalen organisatiewetenschap in praktisch toepasbare concepten en instrumenten. roAg stelt deze kennis beschikbaar aan organisaties in de non-profit sector, waaronder m.n. woningcorporaties. Alle gepubliceerde artikelen en boeken uit de periode 1980-2015 zijn vrij beschikbaar (klik hier voor boeken en artikelen).