Rotterdamse Organisatie Advies Groep

roAg is een kennisontwikkelend adviesbureau. Wij vertalen organisatiewetenschap in praktisch toepasbare concepten en instrumenten. Via websites en boeken stelt roAg deze kennis beschikbaar aan bedrijven in de bouwnijverheid, waaronder woningcorporaties en organisaties in de non-profit sector. Daarnaast verleent roAg diensten in de vorm van rechtstreekse advisering, workshops, onderzoek, ontwikkeling en counseling. De nadruk ligt op strategisch management, ondernemingsplanning, balanced scorecard, procesmanagement, transformatie en cultuurmanagement.

Direct contact met roAg…