Bedrijfsprocessen bij corporaties

Jaar van verschijning:
2004

Praktijkboek als vervolg op Het ondernemingsplan voor de corporatie in de 21e eeuw, De balanced scorecard voor corporaties en INK-managementmodel voor ontwikkeling van kwaliteit bij corporaties.

Corporaties hebben als non-profitondernemers een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om deze te kunnen nemen, moeten ze zich voortdurend richten op veranderingen in hun omgeving en hun doelen en werkwijzen daarop aanpassen. Dit boek is bestemd voor managers en stafmedewerkers van corporaties die hun organisatie willen verbeteren en ontwikkelen door het managen van hun bedrijfsprocessen. Het is een praktijkboek vol praktische informatie over de achtergrond van bedrijfsprocessen en de wijze waarop deze worden ontworpen, beheerst, verbeterd en vernieuwd.

Het boek is bedoeld voor corporaties die voortdurend in ontwikkeling willen zijn. Voor managers die resultaatgericht willen werken en de klant als uitgangspunt voor hun bedrijfsvoering nemen. Managers met een brede verantwoordelijkheid en interesse kunnen met dit boek leren hoe ze het eigen bedrijf kunnen optimaliseren door het continu verbeteren van en het werken met de bedrijfsprocessen. De juiste bedrijfsprocessen goed toegepast en gemanaged leveren immers een bijdrage aan het bereiken van de gekozen strategie.

Auteur(s)
drs. ir. A.P. Dreimüller en drs. F.L. Wittebol
Met medewerking van

drs. C.M.M. Bartels en ir. J. ter Heegde

Download boek: Bedrijfsprocessen bij corporaties