De balanced scorecard voor corporaties

Jaar van verschijning:
2001

Het vervolg op Het ondernemingsplan voor de corporatie in de 21e eeuw

Veel bedrijven en organisaties zijn inmiddels overgegaan tot de introductie van de balanced scorecard. Dat wil echter nog niet zeggen dat ook alom bekend is hoe hij feitelijk werkt en wat erbij komt kijken om hem in te voeren.

Met een balanced scorecard krijgt het management niet alleen de beschikking over de relevante gegevens om een onderneming te sturen, ma ar ook de kennis om te sturen. Het maken van een balanced scorecard sluit perfect aan op het maken van het ondernemingsplan. Het is in feite ook de volgende stap. Het resultaat? Een evenwichtig beeld van de prestaties van de onderneming, een communicatiemiddel binnen het bedrijf, een interactief diagnosemiddel en een hulpmiddel voor de implementatie en realisatie van de strategie.

Auteur(s)
drs. ir. A.P. Dreimüller
Met medewerking van

E.T. Braaksma en ir. G. Versolato

Download boek: De balanced scorecard voor corporaties