Grip op bedrijfskosten bij corporaties

Jaar van verschijning:
2010

Over bedrijfsprocessen, balanced scorecards en leiderschap

Wanneer presteert een organisatie excellent? Als we de cijfers mogen geloven is er nog heel wat werk aan de winkel. Uit onderzoek van de European Foundation of Quality Management blijkt dat 45 procent van de werktijd bij bedrijven in heel Europa niet productief is. Verschillende soorten bedrijven, waaronder corporaties, hebben het dus moeilijk.
Daarnaast zijn de kosten van bedrijfsvoering bij corporaties de afgelopen tien jaar jaarlijks gemiddeld met meer dan 10 procent gestegen. Wilt u het tij keren? Met doortastende maatregelen kunt u deze problematiek aanpakken en uw corporatie zo inrichten dat uw organisatie niet alleen doeltreffend, maar ook doelmatig functioneert.

Dit boek biedt daarvoor het handvat door ‘harde’ en ‘zachte’ instrumenten als bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatie en bedrijfsvoering met elkaar te verbinden. Alleen dan is het mogelijk om bedrijfskosten verantwoord te reduceren en te beheersen.
In deel A gaat de auteur dieper in op de theorie achter de onderwerpen bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatie en leiderschap. Deel B geeft u een praktisch stappenplan om uw bedrijfsprocessen, uw balanced scorecard en uw stijl van leidinggeven goed in te richten en op elkaar af te stemmen.
Grip op bedrijfskosten bij corporaties sluit hiermee aan op de managementserie voor corporaties.

Auteur(s)
drs. ir. A.P. Dreimüller

Download boek: Grip op bedrijfskosten bij corporaties