Human resource management bij corporaties

Jaar van verschijning:
2005

Praktijkboek als vervolg op Het ondernemingsplan voor de corporatie in de 21e eeuw, De balanced scorecard voor corporaties, INK-managementmodel voor ontwikkeling van kwaliteit bij corporaties, Bedrijfsprocessen bij corporaties

Corporaties ontwikkelen zich voortdurend, onder meer als gevolg van deregulering. Strikt overheidsbeleid is vervangen door ondernemingsbeleid. Corporaties hebben geleerd hun eigen broek op te houden en hebben verschillende kwaliteitssystemen en scorecards geïntroduceerd. Eén aspect van het kwaliteitsmanagement blijft vreemd genoeg achter: het personeelsbeleid. De nieuwe CAO Woondiensten brengt daar verandering in. Een eerste stap naar deregulering van het personeelsbeleid is gezet.

Modern personeelsmanagement (HRM) levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de corporatie en vormt een integraal onderdeel van het management van de corporatie. Dit boek is geschreven voor managers en stafmedewerkers van corporaties die beseffen dat personeelsmanagement de corporatie een beslissend voordeel kan geven. Een voordeel dat zowel zichtbaar is in de behaalde resultaten van de corporatie, als in de ontwikkeling en de productiviteit van de medewerkers.

Auteur(s)
drs. F.J.M. Snoeks en drs. ir. A.P. Dreimüller
Met medewerking van

drs. M. Dekkers, P. Eichelsheim, drs. L. Hin en drs. M. Valbracht

Download boek: Human resource management bij corporaties