INK-managementmodel voor ontwikkeling van kwaliteit bij corporaties

Jaar van verschijning:
2002

Het vervolg op Het ondernemingsplan voor de corporaties in de 21e eeuw en De balanced scorecard voor corporatie.

Kwaliteitsmanagement speelt binnen de moderne corporatie een belangrijke rol. Zij is continu in ontwikkeling – moet dat ook zijn – en vervult als maatschappelijk ondernemer een nieuwe rol in de maatschappij. Managers nemen een bredere verantwoordelijkheid dan het eigen vakgebied vraagt. Zij zijn voortdurend bezig de eigen organisatie te optimaliseren met kwaliteitsmanagement als uitgangspunt. Het KWH-Huurlabel, ISO 9001 en Visitatie door Raeflex zijn daarvan bekende voorbeelden. De te volgen trajecten leiden tot kwaliteitsbewustzijn, het beschrijven van het eigen bedrijf, het meten en spiegelen en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Omdat kwaliteitsmanagement volgens het INK-managementmodel op deze trajecten voortborduurt, is het de volgende logische stap. Vooral ook omdat het model zich bij uitstek leent om te worden gecombineerd met het ondernemingsplan en de balanced scorecard.

De denkwijze en benadering van het INK-managementmodel sluiten feilloos aan op de praktijk van kwaliteitsmanagement bij corporaties. Het is een integraal model, waarin alle facetten van bedrijfsvoering in hun samenhang worden ontwikkeld. Het heeft zowel aandacht voor de organisatie zelf als voor de te behalen resultaten. Het biedt managers een kritische spiegel zodat zij de eigen organisatie doorlopend kunnen verbeteren. De manager leert de meer waarde te herkennen van wat al is bereikt en de juiste stappen te zetten voor verdere ontwikkeling. Meer nog dan het ondernemingsplan en de balanced scorecard richt het model zich op het ontwikkelingsperspectief van de onderneming. Het betrekt daarin niet alleen klant en medewerkers, maar ook belanghebbenden, concurrenten, toeleveranciers en samenwerkingspartners.

Auteur(s)
drs. E. Fokkema
Met medewerking van

drs. ir. A.P. Dreimüller

Download boek: INK-managementmodel voor ontwikkeling van kwaliteit bij corporaties