Organisatiecultuur bij corporaties

Jaar van verschijning:
2006

Praktijkboek als vervolg op Het ondernemingsplan voor de corporatie in de 21e eeuw, De balanced scorecard voor corporaties, INK-managementmodel voor ontwikkeling van kwaliteit bij corporaties, Bedrijfsprocessen bij corporaties en Human resource management bij corporaties.

De wereld lijkt steeds meer een chaotisch geheel te worden, waarin mensen en organisaties hun weg moeten zoeken. Zeker voor managers is deze tijd zowel interessant, uitdagend als lastig. Interessant om de juiste weg te vinden en koers te houden, uitdagend om uit de veelheid aan nieuwe instrumenten, hulpmiddelen en technieken de juiste te kiezen, maar ook lastig om mensen mee te krijgen. De opgave is om iedereen voor honderd procent achter het bedrijf te krijgen en om de nieuwe werkwijzen geaccepteerd te krijgen.

In Organisatiecultuur bij corporaties wordt ingegaan op de weerstand tegen het aspect veranderen en hoe daarmee kan worden omgegaan. Het boek gaat over het gedrag van het collectief, de organisatie, zoals dat tot uitdrukking komt in de organisatiecultuur, over de wijze waarop daarover met elkaar kan worden gesproken en over manieren om daarin te sturen. Bij het boek hoort een kaartspel dat speciaal is ontwikkeld om op een eenvoudige en leuke manier uw organisatiecultuur in beeld te krijgen.

Auteur(s)
drs. ir. A.P. Dreimüller
Met medewerking van

drs. H.M. de Loor MMC

Download boek: Organisatiecultuur bij corporaties