Het ondernemingsplan voor de corporatie in de 21e eeuw

Jaar van verschijning:
1999

Kennismanagement bij corporaties

Wanneer presteert een organisatie excellent? Als we de cijfers mogen geloven is er nog heel wat werk aan de winkel. Uit onderzoek van de European Foundation of Quality Management blijkt dat 45 procent van de werktijd bij bedrijven in heel Europa niet productief is. Verschillende soorten bedrijven, waaronder corporaties, hebben het dus moeilijk.
Daarnaast zijn de kosten van bedrijfsvoering bij corporaties de afgelopen tien jaar jaarlijks gemiddeld met meer dan 10 procent gestegen. Wilt u het tij keren? Met doortastende maatregelen kunt u deze problematiek aanpakken en uw corporatie zo inrichten dat uw organisatie niet alleen doeltreffend, maar ook doelmatig functioneert.

Dit boek biedt daarvoor het handvat door ‘harde’ en ‘zachte’ instrumenten als bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatie en bedrijfsvoering met elkaar te verbinden. Alleen dan is het mogelijk om bedrijfskosten verantwoord te reduceren en te beheersen.
In deel A gaat de auteur dieper in op de theorie achter de onderwerpen bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatie en leiderschap. Deel B geeft u een praktisch stappenplan om uw bedrijfsprocessen, uw balanced scorecard en uw stijl van leidinggeven goed in te richten en op elkaar af te stemmen.
Grip op bedrijfskosten bij corporaties sluit hiermee aan op de managementserie voor corporaties.

Auteur(s)
drs. ir. A.P. Dreimüller
Met medewerking van

G.J. van den Brink RA, dr. Ph. van Engeldorp Gastelaars en G.B. Steenhagen

Download boek: Het ondernemingsplan voor de corporatie in de 21e eeuw

Download gerelateerde inhoud
 1. Ondernemingsplan – Gebruik ondernemingsplan – Checklist externe communicatie ondernemingsplan
 2. Ondernemingsplan – Gebruik ondernemingsplan – Checklist interne communicatie ondernemingsplan
 3. Ondernemingsplan – Management – (Spel)regels met betrekking tot toezicht
 4. Ondernemingsplan – Management – Communicatiebeleid
 5. Ondernemingsplan – Management – Corporatie VastGoed in control
 6. Ondernemingsplan – Management – De 25 aanbevelingen van de commissie-Glasz
 7. Ondernemingsplan – Management – De vier aspecten van personeelsmanagement
 8. Ondernemingsplan – Management – De vier instrumenten van personeelsbeleid
 9. Ondernemingsplan – Management – Evaluatieformulier risicobeoordeling
 10. Ondernemingsplan – Management – Interim management
 11. Ondernemingsplan – Management – Interim management; De offerte
 12. Ondernemingsplan – Management – Klassieke valkuilen vermijden met het KWH-Huurlabel
 13. Ondernemingsplan – Management – Managen van cultuurverandering
 14. Ondernemingsplan – Management – Managen van cultuurverschillen
 15. Ondernemingsplan – Management – Managers op maat
 16. Ondernemingsplan – Management – Van loopbaan naar jaarplan; De individueel balanced scorecard
 17. Ondernemingsplan – Management – Vragen in het kader van het intern beheerssysteem
 18. Ondernemingsplan – Management – Vragenlijsten klantgerichte kwaliteit
 19. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Checklist Proces- Projectmanagement
 20. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – De vier P’s 1
 21. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – De vier P’s 2
 22. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Eindwaarde 1
 23. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Keuzematrix projectrealisatie
 24. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Model bedrijfswaardeberekening
 25. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Onderhoud (ver)zeker(d) en goed
 26. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Over project- en procesmanagement
 27. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Planontwikkeling en management
 28. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Product-marktbeleid en de levenscyclus van producten
 29. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Productontwikkeling en innovatie 2
 30. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Productontwikkeling en innovaties
 31. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Projectontwikkeling bij corporaties en de nieuwe BBSH 2006
 32. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Projectontwikkeling in de corporatiesector
 33. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Strategisch voorraadbeheer
 34. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Verloop van de onderhoudskosten
 35. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Wet Ketenaansprakelijkheid
 36. Ondernemingsplan – Operationeel beleid – Zicht op een nieuwe organisatie
 37. Ondernemingsplan – Proloog – Alle stappen op een rij
 38. Ondernemingsplan – Proloog – Concurrentievoordeel
 39. Ondernemingsplan – Proloog – Corporaties in een historisch perspectief
 40. Ondernemingsplan – Proloog – De agenda’s van de bijeenkomsten
 41. Ondernemingsplan – Proloog – De geschiedenis van de filosofie
 42. Ondernemingsplan – Proloog – Emancipatie van de sector
 43. Ondernemingsplan – Proloog – Het twantrouwen
 44. Ondernemingsplan – Proloog – Literatuurlijst
 45. Ondernemingsplan – Proloog – Management in de tijd
 46. Ondernemingsplan – Proloog – Over de auteurs
 47. Ondernemingsplan – Strategie – Argumentatie en consequenties van samenwerking
 48. Ondernemingsplan – Strategie – Bepalen risicoprofiel
 49. Ondernemingsplan – Strategie – De tien geboden bij BSc-implementaties
 50. Ondernemingsplan – Strategie – Definitie missie
 51. Ondernemingsplan – Strategie – Dienstenpalet
 52. Ondernemingsplan – Strategie – Hoever reikt uw financiële polsstok
 53. Ondernemingsplan – Strategie – Keuzes bij kwartiermaken
 54. Ondernemingsplan – Strategie – Keuzes bij kwartiermaken; De praktijk
 55. Ondernemingsplan – Strategie – Samenwerking tussen corporaties en zorgaanbieders
 56. Ondernemingsplan – Strategie – Stap voor stap Verkenning en analyse
 57. Ondernemingsplan – Strategie – SWOT analyse op organisatieniveau
 58. Ondernemingsplan – Strategie – SWOT analyse
 59. Ondernemingsplan – Strategie – Vergelijking kengetallen
 60. Ondernemingsplan – Strategie – Visie, missie en SWOT
 61. Ondernemingsplan – Strategie – Voorbeelden van visies en missies in de sector